Υπηρεσίες XeroxΥπηρεσίες κεντροποιημένης εκτύπωσης

Υπηρεσίες κεντροποιημένης εκτύπωσης

Οι τελευταίες καινοτομίες στις υπηρεσίες και την τεχνολογία σημαίνουν ότι το κεντρικό σας τμήμα εκτύπωσης μπορεί να εξελιχθεί σε ένα στρατηγικό κέντρο, ξεκλειδώνοντας συναρπαστικό νέο δυναμικό και επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας. Μειώστε τις δαπάνες και βελτιστοποιήστε το κεντρικό σας τμήμα εκτύπωσης και την υποδομή ψηφιακών εγγράφων με τις υπηρεσίες κεντροποιημένης εκτύπωσης.

Εξειδίκευση κεντροποιημένης εκτύπωσης

Print room case study    Print room optimisation

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα


Μελέτη περίπτωσης Methodist Healthcare

Μελέτη περίπτωσης Methodist Healthcare

Ένας πάροχος περίθαλψης υγείας βλέπει επιστροφή 100% στην επένδυση και εξοικονομεί περισσότερα από $2 εκατομμύρια ετησίως αφότου μετέφερε την εκτύπωση εντός της εταιρείας, με το κέντρο εκτύπωσης πλήρους υπηρεσίας.

Προβολή μελέτης περίπτωσης Methodist Healthcare 

Baptist St. Anthony's

Ένα σύστημα υγείας εξοικονομεί περισσότερα από $300.000 ετησίως και μειώνει το χρόνο απόκρισης της υπηρεσίας εκτύπωσης και εσωτερικού ταχυδρομείου από ημέρες σε 30 λεπτά.

Προβολή μελέτης περίπτωσης Baptist St. Anthony's