Υπηρεσίες XeroxΥπηρεσίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Υπηρεσίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Καταργήστε τα περιττά βήματα, αυτοματοποιήστε τις εργασίες που απαιτούν υψηλή ένταση εργατικού δυναμικού και χρησιμοποιήστε τεχνολογία για να βελτιώσετε την ορατότητα και τον έλεγχο. Θα σας βοηθήσουμε να κάνετε τις διαδικασίες επικοινωνίας πιο αποδοτικές μέσω της δέσμευσης και εξειδίκευση των ανθρώπων μας.

Εξειδίκευση επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Communication services expertise    Marketing services whitepaper

Share this page:


Περιπτωσιολογική μελέτη: Βελτίωση εγγράφων πελατών

Μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου ξεπέρασε τους περιορισμούς ενός απαρχαιωμένου συστήματος IT για να βελτιώσει τα έγγραφα και την ικανοποίηση των πελατών.

Προβολή περιπτωσιολογικής μελέτης