Xerox tjänsterKommunikations- och marknadsföringstjänster

Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Avlägsna onödiga steg, automatisera arbetskrävande uppgifter och använd teknik för att få bättre överblick och kontroll. Vi hjälper dig att göra kommunikationsprocesserna mer effektiva med vårt kunnande och engagemang.

Kommunikations- och marknadsföringsexpertis

Kommunikations- och marknadsföringsexpertis    Kommunikations- och marknadsföringsexpertis

Share this page:


Fallstudien: Förbättra kunddokument

Ett stort brittiskt försäkringsbolag övervann begränsningarna hos ett föråldrat IT-system och förbättrade kunddokument och fick nöjdare kunder.

Läs fallstudie